Inspektor nadzoru inwestorskiego
O mnieOfertaObowiązki inwestoraTermografiaZabytkiGaleriaKontakt

[Home][Oferta][Inspektor nadzoru inwestorskiego]

 

Polskie przepisy prawa budowlanego przewiduja, ze inspektor nadzoru inwestorskiego moze zostac ustanowiony dobrowolnie przez inwestora lub obligatoryjnie jesli roboty sa szczególnie skomplikowane lub z uwagi na warunki gruntowe. (Art. 17. Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku z pózniejszymi zmianami).

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie pozwala inwestorowi, który niejednokrotnie nie ma wiedzy technicznej zabezpieczyc swoje interesy zwiazane z budowa. Inspektor nadzoru inwestorskiego pelni bowiem role kontrolna nad kierownikiem budowy, moze mu wydawac polecenia, które sa odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma takze prawo zadac dokonania stosownych poprawek od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego pelni zatem funkcje analogiczna do adwokata - reprezentuje interesy swojego klienta na budowie. Dba o to, aby budowa zostala wykonana rzetelnie i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik robót budowlanych (lub kierownik budowy) to funkcje rozdzielne - ta sama osoba nie moze pelnic obydwu funkcji (konflikt interesów). Rola inspektora nadzoru inwestorskiego polega na nadzorze nad wykonawca robót podczas procesu budowlanego.

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego to prawo kazdego inwestora - choc moze sie zdarzyc, ze firma budowlana badz kierownik budowy beda odnosic sie niechetnie do pomyslu powolania inspektora, sprzeciwiajac sie obiektywnej i niezaleznej kontroli.

Z punktu widzenia inwestora, na którym ciazy obowiazek zorganizowania procesu budowy, ustanowienie inspektora nadzoru wiaze sie naturalnie z dodatkowymi kosztami, ale ogranicza ryzyko nienalezytego wykonania robót budowlanych przez wykonawce. Wydanie dodatkowych srodków na niezaleznego inspektora nadzoru moze wyeliminowac koniecznosc wykonywania poprawek, które moga ujawnic sie po zakonczeniu budowy, a takze ograniczyc dodatkowe wydatki spowodowane zawyzaniem zuzycia materialów przez wykonawce (jesli inspektorowi zlecono kontrole rozliczen).

Podstawa prawna:

-Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)  art. 24-27

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
(
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554)

 


[O mnie][Oferta][Obowiązki inwestora][Termografia][Zabytki][Galeria][Kontakt]

copyright mika 2015