Obowi您ki inwestora
O mnieOfertaObowi您ki inwestoraTermografiaZabytkiGaleriaKontakt

[Home][Obowi您ki inwestora]

Obowi您ki inwestora

Art. 18 PB

1. Do obowiazków inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczególnosci zapewnienie:

  • opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
  • objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
  • opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
  • wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych – przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

2. Inwestor moze ustanowic inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.

3. Inwestor moze zobowiazac projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

Art. 41 ust. 4 PB

4. Inwestor jest obowiazany zawiadomic o zamierzonym terminie rozpoczecia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowe, wlasciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzór nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dolaczajac na pismie:

  • oswiadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
  • w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
  • informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2

Podstawa prawna:

-Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)  art. 18 oraz 41

Przydatne linki:

http://www.pinb-zlotow.pl/index.php?id=113

http://www.zlotow-powiat.pl/?go=Budownictwo

http://www.piib.org.pl/lista-czsonkopmenu-45

Budownictwo


[O mnie][Oferta][Obowi您ki inwestora][Galeria][Kontakt]

copyright mika2015