Przeglądy okresowe
O mnieOfertaObowiązki inwestoraTermografiaZabytkiGaleriaKontakt

[Home][Oferta][Przeglądy okresowe]

 

W przepisach Prawa budowlanego rozróżnia się kilka rodzajów kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, określając sytuacje, w których dane sprawdzenia są przeprowadzane, a także przypadki, gdy właściciele lub zarządcy są zwolnieni z dokonywania takich kontroli.
Przepisy art. 62 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane nakładają na właściciela lub zarządcę obowiązek poddawania obiektów budowlanych następującym rodzajom kontroli ich stanu technicznego :
-kontrolom okresowym wykonywanym co najmniej raz na rok;
-kontrolom okresowym wykonywanym co najmniej raz na pięć lat;
-kontrolom okresowym wykonywanym co najmniej dwa razy w roku dla określonych obiektów wielkopowierzchniowych;
-kontrolom bezpiecznego użytkowania obiektu;
-kontrolom stanu technicznego kotłów;
-kontrolom urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji wykonywanych co najmniej raz na pięć lat;
-jednorazowej kontroli instalacji grzewczej z kotłem

-kontrole instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska

-kontrole instalacji gazowych oraz przewodów kominowych

Podstawa prawna:

- Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)  art. 61-62

 


[O mnie][Oferta][Obowiązki inwestora][Termografia][Zabytki][Galeria][Kontakt]

copyright mika 2015